Меѓународен ден за борба против корупција: Заедница од професионалци и бизниси заедно против корупцијата во бизнис секторот

По повод 9-ти декември Меѓународниот ден за борба против корупцијата, заедно со дел од бизнис  лидерите во земјава праќаме порака за важноста од делување против корупцијата во бизнис секторот. Живко Мукаетов, Генерален директор/Претседател на Управен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје За АЛКАЛОИД, успесите не се доволни сами за себе, за нас е исто толку важен […]

Интегритетот важен за сите сектори

Преку заедничка работа на сите чинители во општеството, создавањето на култура на интегритет, деловната етика, примена на високи стандарди и превентивни механизми, може да се влијае на сузбивањето на корупцијата.  

Придружете се на обуките за интегритет и заштита од корупцијата во бизнис секторот

За прв пат кај нас бизнисите имаат единствена можност да посетуваат специјализирана обука која ќе им помогне да ја препознаат и да се справат со корупцијата.

Создаваме простор за дијалог

Како клучен елемент за воспоставување на систематски пристап кон јавен дијалог за прашања поврзани со интегритетот и антикорупцијата во приватниот сектор, беше формирана Советодавна група.

Отворен повик за учество на обуки за интегритет и намалување на корупцијата во бизнис секторот

Корупцијата во сите нејзини форми негативно влијае на сите сегменти на општеството, а особено на бизнис секторот кој е еден од клучните чинители и засегната страна во справувањето со корупцијата.