Актуелни настани

Интегритетот важен за сите сектори

Преку заедничка работа на сите чинители во општеството, создавањето на култура на интегритет, деловната етика, примена на високи стандарди и превентивни механизми, може да се влијае на сузбивањето на корупцијата.  

Повеќе

Придружете се на обуките за интегритет и заштита од корупцијата во бизнис секторот

За прв пат кај нас бизнисите имаат единствена можност да посетуваат специјализирана обука која ќе им помогне да ја препознаат и да се справат со корупцијата.

Повеќе

Создаваме простор за дијалог

Како клучен елемент за воспоставување на систематски пристап кон јавен дијалог за прашања поврзани со интегритетот и антикорупцијата во приватниот сектор, беше формирана Советодавна група.

Повеќе

Отворен повик за учество на обуки за интегритет и намалување на корупцијата во бизнис секторот

Корупцијата во сите нејзини форми негативно влијае на сите сегменти на општеството, а особено на бизнис секторот кој е еден од клучните чинители и засегната страна во справувањето со корупцијата.

Повеќе